பட்டியல்

 • ஆடலியக்கங்கள்
 • ஆண்டுகள்
 • தமிழர் உடைகள்
 • தமிழர் உணவுகள்
 • தமிழர் திருமணம்
 • தமிழர் மருத்துவம்
 • தமிழர் விளையாட்டுகள்
 • தமிழிசை
 • தமிழில் கலந்துள்ள பிறமொழிச் சொற்கள்
 • தமிழ் எண்கள்
 • தமிழ்த் திங்கள்
 • நாட்டுப் பண்
 • நாட்டுப்பாடல்
 • நாண்மீன்கள்
 • பெயர்கள்
 தமிழ்த் திங்கள்தமிழ்த் திங்கள்
 
  சமஸ்கிருதம்    தமிழ்  
 
  தை   சுறவம்  
 
  மாசி   கும்பம்  
 
  பங்குனி   மீனம்  
 
  சித்திரை   மேழம்  
 
  வைகாசி   விடை  
 
  ஆனி   ஆடவை  
 
  ஆடி   கடகம்  
 
  ஆவணி   மடங்கல்  
 
  புரட்டாசி   கன்னி  
 
  ஐப்பசி   துலை  
 
  கார்த்திகை   நளி  
 
  மார்கழி   சிலை  
 
 
 • First
 • Previous
 • 1
 • Next
 • Last