பட்டியல்

 • ஆடலியக்கங்கள்
 • ஆண்டுகள்
 • தமிழர் உடைகள்
 • தமிழர் உணவுகள்
 • தமிழர் திருமணம்
 • தமிழர் மருத்துவம்
 • தமிழர் விளையாட்டுகள்
 • தமிழிசை
 • தமிழில் கலந்துள்ள பிறமொழிச் சொற்கள்
 • தமிழ் எண்கள்
 • தமிழ்த் திங்கள்
 • நாட்டுப் பண்
 • நாட்டுப்பாடல்
 • நாண்மீன்கள்
 • பெயர்கள்
 நாண்மீன்கள்சமஸ்கிருத 27 நாண்மீன்களின் தமிழ்ப் பெயர்கள்
 
  சமஸ்கிருதம்   தமிழ்  
 
  அஸ்வினி   இரலை,  புரவி  
 
  பரணி   அடுப்பு,  தாழி
 
 
  கார்த்திகை   ஆரல்  
 
  ரோகிணி   உருள்  
 
  மிருகசீரிடம்   மாழ்கு,  மான்றலை  
 
  திருவாதிரை   மூதிரை,  யாழ்  
 
  புனர்பூசம்   கழை,  காற்குடம்  
 
  பூசம்   கழை,  கொடிறு  
 
  ஆயில்யம்   கட்செவி,  கவ்வை  
 
  மகம்   கொடுநுகம்  
 
  பூரம்   கணை  
 
  உத்தரம்   மானேறு  
 
  அஸ்தம்   கை,  கைம்மீன்  
 
  சித்திரை   அறுவை,  நெய்ம்மீன்  
 
  சுவாதி   விளக்கு  
 
  விசாகம்   சுளகு,  முறம்  
 
  அனுஷம்   பனை  
 
  கேட்டை   தழல்,  துளங்கொளி  
 
  மூலம்   குருகு  
 
  பூராடம்   உடைகுளம்,  முற்குளம்